chữa bệnh viêm khớp dạng thấp với các món ăn từ lươn